Cookieregler

Vindrossel

Vindrossel Turdus iliacus (R)

Forekomst i 2013: Rastende vindrosler blev ved enkelte lejligheder observeret i området i træktiden forår og efterår.

Hvordan kendes arten: Vindrossel er en lille drossel med artstypiske rustrøde vingeundersider og flanker samt en markant lang, hvid øjenbrynsstribe og tydelig, hvid skægstribe. Især den markante hovedtegning er synlig på lang afstand.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.