Cookieregler

UNESCO-fotograf dokumenterer et stykke enestående dansk natur

13.03.2012

Danskerne behøver ikke at rejse ud af landet for at opleve enestående natur. De kan ganske enkelt tage til Svanninge Bjerge, som byder på unikke naturoplevelser. Et omfattende fotoprojekt med UNESCO-fotograf Casper Tybjerg i spidsen skal nu få danskernes øjne op for det fascinerende naturområde.

Omfattende fotoprojekt uden fortilfælde
Casper Tybjerg blev allerede i en alder af 24 år kåret som Danmarks bedste naturfotograf og er nu fast fotograf for UNESCO samt ambassadør for kameraproducenten Nikon. Nu påbegynder han et omfattende fotoprojekt, der i en periode på tre år skal dokumentere det unikke naturområde Svanninge Bjerge, der ligger nord for Faaborg på Sydfyn.

”Rent professionelt ser jeg fotoprojektet som noget aldeles unikt. Et projekt, hvor man systematisk dokumenterer et så stort antal interessante, danske naturtypers udvikling over en længere periode, er mig bekendt ikke tidligere gennemført. Vi har nu chancen for at visualisere naturens dynamik på en måde, befolkningen aldrig tidligere har set,” fortæller Casper Tybjerg.

Natur- og landskabshistorisk monument
Svanninge Bjerge er et smukt, kuperet landskab, formet under sidste istid, som rummer spændende og ganske enestående dansk kultur- og naturhistorie. Området, som strækker sig over et areal på 475 hektar, ejes og drives af Bikubenfonden.

Da Bikubenfonden erhvervede Svanninge Bjerge i 2005-2008 var visionen at skabe et natur- og landskabshistorisk monument til glæde for nuværende og kommende generationer.

”Vi valgte netop dette område, fordi det har en helt unik variation i jordbund og terræn, der som det eneste sted i landet kan illustrere hele Danmarks vegetations- og skovhistorie – fra sidste istid og frem til nu. I området findes en rigdom af natur- og kulturhistoriske spor med en meget varieret jordbund, bakker og våde lavninger, der har givet flora og fauna helt særlige betingelser. Alt dette ønskede vi at sikre for eftertiden ved at drive området på naturens betingelser”, forklarer Bikubenfondens direktør Søren Kaare-Andersen.

Naturpleje og –udvikling
For at sikre betingelser for biodiversitet har Bikubenfonden omdannet store områder til overdrev og græsningsskov og sat kvæg af racen Welsh Black ud for at afgræsse området. ”Med kombinationen af skov og åbne arealer tror og håber vi på, at mere sjældent forekommende dyr og planter igen vil indfinde sig i området”, siger Bikubenfondens skovfoged Susanne Frederiksen, der også fungerer som naturvejleder for skoleklasser, virksomheder og andre interesserede, som ønsker en guidet rundtur i Svanninge Bjerge.

Ønsker at sprede begejstring over dansk natur
I løbet af de kommende tre år vil Casper Tybjerg producere over hundredtusinde flotte billeder af udviklingen i Svanninge Bjerge. Han følger naturen på nærmeste hold, på alle tider af døgnet og på alle årstider. Af de mange billeder udvælges kun de allerbedste til offentliggørelse.

”Det er af afgørende betydning for os, at alle de projekter vi involverer os i, kommer så mange danskere til gode som overhovedet muligt. Derfor er vi glade og stolte over, at Casper Tybjerg vil hjælpe os med at dokumentere Svanninge Bjerges unikke karakter med sine enestående billeder. Håbet er at sprede begejstring og stolthed blandt befolkningen over den fantastiske natur vi så at sige alle sammen har i vores egen baghave” siger Søren Kaare-Andersen.

Det omfattende billedmateriale vil Bikubenfonden stille vederlagsfrit til rådighed for forsknings- og uddannelsesmæssige formål.

Fakta

CASPER TYBJERG (f. 1977) blev kåret som Danmarks bedste naturfotograf allerede i en alder af 24 år. Studerede biologi ved Aarhus Universitet fra 1998-2004 med efterfølgende mangeårig erfaring som fotojournalist. Officiel ambassadør for kameraproducenten Nikon og fast fotograf hos UNESCO. Har indtil videre lavet billeder i 46 lande, produceret mere end 200 artikler og forfattet ti bøger. Stifter og ejer af kommunikationsvirksomheden TTF (www.ttf.dk).

BIKUBENFONDEN er en uafhængig fond, der arbejder med en bredspektret indsats inden for kultur, sociale problemstillinger samt natur og miljø. Fonden har bl.a. en vision om at være aktivt engageret i pleje og bevaring af den danske natur. Derfor erhvervede fonden i 2005-2006 et 475 hektar stort, sammenhængende naturområde på Fyn. Området bærer i dag navnet ’Svanninge Bjerge’. Gennem en strategisk indsats og omfattende naturpleje skaber fonden et kultur og –landskabshistorisk monument, som kan nydes af offentligheden nu og i fremtiden. (www.bikubenfonden.dk)

Kontakt

Kommunikationschef Iben Haugaard Tlf. 33 77 93 81