Cookieregler

Tornsanger

Tornsanger Sylvia communis (YT)

Forekomst: Almindelig yngletrækfugl (ult. april-september). Yngler i det åbne landskab med buskadser og træffes derfor bl.a. på overdrev og i græsningsskove samt i agerlandet med krat omkring Høbbet.

Hvordan kendes arten: Tornsangeren er en mellemstor og ret kraftig sanger, som har karakteristiske rødbrune kanter på de store vingedækfjer. Om foråret har hannen grå hætte, hvid strube og lys underside med rosafarvet bryst. Dette ses stort set ikke hos hunnen, som dog også har brunlig hætte. Tornsangeren synger ofte fra toppen af en busk, hvorfra den også ofte udfører sin korte, hoppende sangflugt. Den fouragerer også mere frit fremme end mange andre sangere, så den er relativt let at få at se.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.