Cookieregler

Stor tornskade

Stor tornskade Lanius excubitor (R)

Forekomst i 2013: En overvintrende stor tornskade holdt til nordøst  for Lerbjerg i det første halvår.

Hvordan kendes arten: En større og kraftigere tornskade end rødrygget tornskade, og den kendes let på sin gråhvide fjerdragt, sorte ansigtsmaske og lange hale. Som rødrygget tornskade er den store tornskade ofte let at observere, hvis den er i området, da den typisk sidder
frit fremme i træer og buske på udkig efter bytte.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.