Cookieregler

Stillits

Stillits Carduelis carduelis (R)

Forekomst i 2013: Rastende stillits er set ved enkelte lejligheder i de åbne områder omkring Lerbjerg. Kan potentielt have ynglet med få par indenfor undersøgelsesområdet i 2013.

Hvordan kendes arten: Førstehåndsindtrykket af stillits er en lille, farvestrålende fugl, som let kendes på sit røde, sorte og hvide hoved samt stærkt kontrastrige sort-gule vinger.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.

Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.