Cookieregler

Spurvehøg

Spurvehøg Accipiter nisus (YST)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl og regelmæssig trækfugl. Et par med udfløjne unger blev registreret i en granbevoksning i Knagelbjerg skov. Foretrækker oftest granbevoksninger til redested, men kan ses overalt, når den kommer flyvende gennem skoven. Forår og efterår er der gode muligheder for at se trækkende spurvehøge fra Lerbjerg.

Hvordan kendes og ses arten: Spurvehøgen er en lille rovfugl med lang hale, korte, afrundede vinger, stribet bryst og vingeundersider. Hannen er mindre end hunnen og har, i modsætning til hunnen, rødbrune kinder og rødbrune tværstriber på undersiden. Spurvehøgen ses typisk, når den kommer flyvende gennem skoven, men kan også opdages på dens stemme et højt og kraftigt 'ki-ki-ki-kik, kiij', når den kalder i yngletiden. Trækfugle kan også ses, når de trækker henover området forår og efterår.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.