Cookieregler

Skovspurv

Skovspurv Passer montanus (R)

Forekomst i 2013: Skovspurv blev set en enkelt gang i august ved bebyggelsen omkring det gamle teglværk i Knagelbjerg Skov.

Hvordan kendes arten: Skovspurven kendes let på sin rødbrune isse, og den hvide kind med en stor, sort plet. Den har også en næsten komplet, hvid halsring, som kun brydes lidt i nakken.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.