Cookieregler

Skovskade

Skovskade Garrulus glandarius (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl, som yngler i de fleste skovtyper, og kan således ses overalt i området.

Hvordan kendes arten: Skovskadens karakteristiske, rødbrune fjerdragt, mørkstribede isse, hvide overgump og lysende blå vingedækfjer gør, at den ikke kan forveksles med andre arter. Skovskaden er relativt sky, og ofte hører man blot dens kraftige og hæse kald ‘kræææh’,
inden den flygter. Den er meget glad for agern, og kan om efteråret ses flyve i fast rutefart til og fra egebevoksningerne for at samle agern, som den gemmer i skovbunden til senere brug.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.