Cookieregler

Skovpiber

Skovpiber Anthus trivialis (YT)

Forekomst: Almindelig yngletrækfugl og træk-gæst (med. april-med. oktober). Skovpiberen kan findes over det meste af Svanninge Bjerge og yngler i lysninger, skovbryn og andre åbne dele af skoven. Der blev kortlagt ca. 20 syngende hanner med den tætteste bestand i de åbne områder omkring Lerbjerg.

Hvordan kendes og ses arten: Skovpiberen er en typisk piber med stribet ryg og markante bryststriber. Den kendes let fra den lignende engpiber på dens melodiske sang, som indledes med en række korte strofer, der går over i nogle kraftige, kanariefugleagtige triller og afsluttes med nogle langsomme vemodige toner. Sangflugten starter typisk fra et træ, hvorfra den stiger til vejrs for at dale syngende og på udbredte vinger ned til det samme eller et andet træ. Ses også ofte raste eller søg føde på jorden. I træktiden, når den passerer henover området, opdages den bedst på kaldet, et stemt og eksplosivt ‘bzyzz’.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.