Cookieregler

Sangsvane

Sangsvane - Cygnus cygnus (OF)

Forekomst i 2013: Set overflyvende ved enkelte lejligheder, vil potentielt kunne raste på de omkringliggende marker. Arten ses i vintermånederne ofte raste i større tal i og omkring Arreskov Sø lidt nord for Svanninge Bjerge,

Hvordan kendes arten: Sangsvanen kendes fra knopsvanen på sit gule næb med sort næbspids. Når den svømmer eller går, har den typisk strakt hals, mens knopsvanen ofte holder halsen i en typisk S-form. Sangsvanen kan forveksles med pibesvane, som dog er mindre og har mindre gult på næbbet end sangsvane. Pibesvane blev dog ikke set i området i 2013. Unge sangsvaner er grålige, som det ses hos ungfuglene af knopsvane.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.