Cookieregler

Sølvmåge

Sølvmåge Larus argentatus (R)

Forekomst i 2013: Ses hyppigst overflyvende eller på træk over området, men er også set ved Brænde Lung i maj, hvor den formodentlig var på udkig efter små gæslinger fra de ynglende grågæs i søen.

Hvordan kendes arten: Sølvmågen er en stor måge med grå vingeundersider og sort-hvide vingespidser. Den har kraftigt, gult næb med rød plet, og er meget større og mere bredvinget end stormmågen. Ungfuglene er mørke og kan være svære at skelne fra sildemåger og svartbags, men disse to arter blev ikke registreret i Svanninge Bjerge, da de begge er mere udprægede kystfugle.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.