Cookieregler

Rute 5: Skovens kulturhistorie

På denne rute, som ca. er på 9 km, kommer du forbi de vigtigste kulturhistoriske steder i skoven.

Du passerer det gamle teglværksområde med lergraven i Knagelbjerg Skov. Lergraven er den største af flere råstofgrave i området. Teglværket var placeret, hvor både ler og træ til brændning af teglsten var let tilgængelig. Du følger også det gamle Sognedige med udsigt over det sydlige overdrevslandskab og kommer igennem området, hvor sporerne af højryggede agre ses tydeligst. De højryggede agre vidner om, at området tidligere var agerland også kaldet agerjord, som tidligere blev dyrket af bønder.

Kamelbakkerne

Ruten bevæger sig over Kamelbakkerne, som er 112 m, og her kan opleves et tilgroet område af højstammede træer, mens de nordlige bakkedrag er ryddet for nyplantninger og anden vækst. Kamelbakkerne er dækket af græsningsskov og giver en helt anden oplevelse end det åbne Lerbjerg: Fra toppen kan du se, hvordan terrænet bugter sig under de højstammede træer, hvor græssende kvæg holder vegetationen nede.

Brillesøen

I bunden af en meget tydelig bugtet slugt med stejle bakkesider ligger Brillesø. Den vestlige bakkeside står rå og nøgen efter rydning, mens den østlige side ned mod søen er tæt beplantet med nåletræer. Søen er delvist tilgroet også den sydlige ende, der har været tørvemose. Der er dog stadig et stort åbent vandspejl på den lange smalle sø, hvilket sammen med det omgivende terræn gør oplevelsen af slugten stærk.

Troldkær, Lergraven og Teglværket

Du kan også opleve Troldkær, Lergraven og Teglværket på denne rute. Troldkær er et område med stejle bakkesider ned mod en fugtig dalbund og tilgroet sø. De fine skråninger kommer tydeligt frem mod øst på grund af højstammede bøgetræer, mens en beplantning af nåletræer skærmer for terrænets bevægelser vest for søen. Teglværksområdet har været brugt som lergrav og teglværk til at udvinde ler på daværende tidspunkt, og udgør en stor lysning i skoven med flere små bygninger. Beplantningen i området bærer præg af plantagedrift med store valnøddetræer og stævningsskov af hasselbuske.

Omkring bygningerne findes blandet beplantning af havemæssige karakter. Den nærtliggende sø er egentlig en gammel lergrav, som er delvist tilgroet med pil. Sidst men ikke mindst kan du opleve Brænde Lung som er et område, hvor der tidligere har tidligere eksisteret en mose. Der er gode udsigtsmuligheder ud over landskabet i øst, særligt om vinteren.
Ud mod Nyborgvej kan du tydeligt se det bølgede landskab, som kendetegner de højryggede agre i skovbunden under en tæt beplantning af nobilisgran.
 

Fakta

På denne rute, Skovens kulturhistorie, får du mulighed for at opleve kulturhistorien, som har eksisteret i Svanninge Bjerge. Her passerer du blandt andet det gamle teglværksområde med lergraven i Knagelbjerg Skov.

 

Download

Denne rute er markeret som en brun rute på kortet og er ca. 9 km.

Ordklaring

  • Højrygget ager
  • Overdrev
  • Stævningsskov