Cookieregler

Rute 4: Skovens rum

Denne rute er på ca. 8 km og giver dig en oplevelse af den store variation i landskabet, som du finder i Svanninge Bjerge.

Kamelbakkerne

En del af ruten løber langs det gamle stendige, hvorfra du kan kigge ud over de åbne overdrev. Ruten bugter sig over Kamelbakkerne, som er 112 m, og her kan opleves et tilgroet område af højstammede træer, mens de nordlige bakkedrag er ryddet for nyplantninger og anden opvækst.

Mens du andre steder kan gå inde i sluttet skov, hvilket vil sige, at træerne ikke må fældes, før de er hugstmodne, og det skal sikres, at der på ny vokser træer på arealerne. Derefter kan du opleve små skovlysninger med skovsøer. Læg mærke til de større lysninger, der ligger på stribe i den nordlige del af Knagelbjerg Skov.

Helvedes Hule

Herfra kan du forlænge ruten med en tur omkring Rislebækken. Den strømmer i bunden af et markant og karakterfyldt terræn med urørt skov, hvor skoven får lov til at passe sig selv og være vildtvoksende. Ved Rislebækken finder du Helvedes Hule, som er et område med stejle skråninger og høje gamle bøgetræer, der grænser ned mod Rislebækken. Et mindre markant sognedige følger bækken. En gammel sti følger skrænten rundt om den yderste spids af Hestekrogen. Skrænten er særlig markant, idet terrænet er mindre stejlt på modsatte side af bækken.

Brillesø

Syd for Rislebækken ligger et fladt areal, der strækker sig ned til Pouls Tørvelung. I det flade terræn ligger flere moser, blandt andet en hængesæk. En hængesæk er en masse planter, der har dannet en sammenfiltring af rødder og stængler, som vokser i overfladen af en mose. Området fortsætter på den anden side af Rislebækken uden for Svanninge Bjerge med en mindre græsningseng og den sydvestlige del af Sollerup Skov.

Troldkær, lergraven og teglværket

Du kan også opleve Troldkær, Lergraven og Teglværket på denne rute. Troldkær er et område med stejle bakkesider ned mod en fugtig dalbund og tilgroet sø. De fine skråninger kommer tydeligt frem mod øst pga. højstammede bøgetræer, mens en beplantning af nåletræer skærmer for terrænets bevægelser vest for søen. Teglværksområdet har været brugt som lergrav og teglværk, til at udvinde ler på daværende tidspunkt, og udgør en stor lysning i skoven med flere små bygninger.

Beplantningen i området bærer præg af plantagedrift med store valnøddetræer og stævningsskov af hasselbuske. Omkring bygningerne findes blandet beplantning af havemæssige karakter. Søen, der er delvist tilgroet med pil, er egentlig en gammel lergrav. Sidst men ikke mindst kan du opleve Brænde Lung som er et område, hvor der tidligere har eksisteret en mose. Der er gode udsigtsmuligheder ud over landskabet i øst, særligt om vinteren.
 

Fakta

På denne rute, Skovens rum, kan du opleve den store variation i landskabet. Fra det bakkede område ved Kamelbakkerne videre til Rislebækken, som bugter sig igennem det flade terræn ved Pouls Tørvelung.
 

Download kort

Ruten er ca. 8 km og Denne rute er markeret som en grøn rute på kortet.

Ordforklaring

  • Hængesæk
  • Stævningsskov