Cookieregler

Rute 2: Skovens udvikling

Ruten er på ca. 5 km, og fører forbi forskellige skovområder, der giver et indblik i 4 perioder i dansk skovudvikling.

Lerbjerg

Ruten bevæger sig i en cirkel rundt om Lerbjerg, som er det højeste punkt i Svanninge Bjerge med 126 m over havets overflade. Lerbjerg ligger i det åbne overdrev med god udsigt over Knagelbjerg Skov mod øst og til det omgivende landskab uden for skoven mod nord, vest og syd. Grænsen mellem Knagelbjerg Skov og Stensgård Skov følger Sognediget, som først rigtigt kan ses, når man nærmer sig. Sognediget er et langt stendige.

Kamelbakkerne

Ruten bevæger sig over Kamelbakkerne, som er 112 m, og her kan opleves et tilgroet område af højstammede træer, mens de nordlige bakkedrag er ryddet for nyplantninger og anden opvækst. Kamelbakkerne er dækket af græsningsskov og giver en helt anden oplevelse end det åbne Lerbjerg: Fra toppen kan du se, hvordan terrænet bugter sig under de højstammede træer, hvor græssende kvæg holder vegetationen nede. Sammen med Lerbjerg udgør Kamelbakkerne og bakkedragene mod nord det karakteristiske åbne overdrev. Nord for Kamelbakkerne er der god udsigt over det bakkede overdrev og den tydelige rand langs sognediget mod Knagelbjerg Skov.

Søerne

Derudover kan du opleve Brillesøen, Jagtsøen og Åkande Søen. Brillesøen er delvist tilgroet i den sydlige ende, som tidligere var en tørvemose. Jagtsøen er omkranset af høje bøgetræer, der vokser helt ud til kanten af søen. Den tætte beplantning skaber et intimt rum. Åkande Sø var oprindeligt en sø, men dræning og tilgroning fik den til at forsvinde. Der arbejdes nu på at genskabe søen. Terrænet på de omkransende sider mod øst og nord former en præcis runding, der tydeligt ses under høje bøgetræer. Følg den spændende udvikling (Link til galleri).
 

Fakta

På ruten over Skovens udvikling bliver du ført forbi 4 forskellige perioder i dansk skovudvikling.

  • Tundratid (17000 - 11500 før nu)
  • Birke-Fyrre-Hasseltid (11500 - 9000 før nu)
  • Ældre Lindetid (9000 - 6000 før nu)
  • Bøgetid (3500 - nu)

Download kort

Ruten er ca. 5 km og er markeret som en lilla rute på kortet.

Ordforklaring

Overdrev: et område, der tidligere blev benyttet til græsning af kvæg.