Cookieregler

Råge

Råge Corvus frugilegus (OF)

Forekomst i 2013: Råger sås hyppigt over området på fourageringstræk til og fra ynglekolonierne. I vintermånederne er der en større overnatningsplads i Svanninge Bakker.

Hvordan kendes arten: Rågen har glinsende, metallisk, sort fjerdragt, og de voksne råger kendes let på det store, nøgne, hvide parti ved næbbets basis. I flugten kendes den lettest fra ravn på sin mindre størrelse, og at den ikke har kileformet hale som ravnen. I Svanninge
Bjerge er rågen let at kende fra krage, da der her kun findes gråkrage, som har grå krop.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.