Cookieregler

Natur til et godt liv

’Natur til et godt liv’ er et nyt program i Svanninge Bjerge, som tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture i naturen for socialt udsatte børn og unge fra hele Danmark.

Naturen er et unikt sted for både socialt samvær, kropslig udfoldelse, stimulering af nysgerrighed og kreativitet, og det er et helende rum, hvor man kan afstresse kroppen og finde ro.

Oplevelser i naturen og niveauet for fysisk aktivitet blandt socialt udsatte børn og unge er generelt set lavt og fortsat nedadgående. Meget tyder dog på, at især denne målgruppe kunne have stor gavn af ophold og aktiviteter i naturen i forhold til deres personlige udvikling.

Derfor har Bikubenfonden iværksat en natursocial indsats i Svanninge Bjerge, hvor der er knap 600 hektar varieret natur at boltre sig på. ’Natur til et godt liv’ er titlen på det nye program, som tilbyder særlige camps, retreats og oplevelsesture for socialt udsatte børn og unge.

Empowerment til socialt udsatte børn og unge

Formålet med ’Natur til et godt liv’ er at give socialt udsatte børn og unge empowerment – dvs. at støtte dem i at finde styrken og troen på, at de rummer potentialet til at udvikle sig og skabe det liv og den fremtid, de selv ønsker. Bidraget går ud på at tilbyde alternative arenaer til skolen og institutionen, hvor børnene og de unge kan få succesoplevelser og anerkendelse, som kan give dem indsigt i egne styrker og ressourcer. De kan få oplevelsen af naturen som et frirum, hvor de kan få nye perspektiver på livet via ophold og forskellige aktiviteter sammen med omsorgsfulde og inspirerende voksne.

Moderne rammer om unikke oplevelser i naturen

Det tidligere skovløberhus ’Knagelbjerghus’ vil være udgangspunktet for Bikubenfondens natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. I sommeren 2013 blev huset indviet efter en grundig istandsættelse og står nu klar til at danne platform for et væld af oplevelser. Huset er blevet renoveret og indrettet med moderne faciliteter og overnatningsmuligheder for op til 30 personer, og der er blevet opført en bålhytte i umiddelbar nærhed, som kan danne rammen om mange natursociale aktiviteter. Ud over de fysiske rammer stiller Bikubenfonden viden og kompetencer til rådighed i forbindelse med hver enkelt gruppes ophold i Svanninge Bjerge. Bikubenfonden tilbyder desuden de frivillige et træningsforløb med fokus på naturoplevelser til udsatte børn og unge.

Partnerskaber med sociale organisationer

Programmet indbefatter flerårige partnerskaber med udvalgte sociale organisationer samt monitorering, opfølgning og effektmåling. Dermed sikres det, at ny viden og erfaringer på områderne bliver opsamlet og videreformidlet. De nye programmer har sine rødder i det grundlag af viden, netværk og kompetencer, som Bikubenfonden har oparbejdet over en lang årrække inden for det sociale område. 

Siden foråret 2012 har Bikubenfondens naturvejleder gennemført oplevelsesture for over 1000 socialt udsatte og har modtaget meget positive tilkendegivelser fra deltagerne. ’Natur til et godt liv’ er således udviklet på baggrund af knap to års erfaringer med oplevelsesture for socialt udsatte i Svanninge Bjerge og i samarbejde med anerkendte sociale organisationer.

Bikubenfonden har indgået partnerskaber med fem organisationer vedrørende ’Natur til et godt liv’, nemlig Ungdommens Røde Kors, Red Barnet, Børnehjælpsdagen, Askovfonden og TUBA I løbet af 2014 udrulles det fulde program indeholdende særlige camps, retreats og oplevelsesture.

Find vej til Svanninge Bjerge.

Praktisk info

Book en oplevelsestur

Turens indhold og længde afstemmes efter jeres behov, men som udgangspunkt afsætter vi 2,5-3 timer.

Book et camp-ophold

Ophold i Knagelbjerghus kan ske fra tirsdag til torsdag eller fra fredag til søndag. Ønsker man et længere ophold, kan man foretage to bookinger med datoer i forlængelse af hinanden.

 

Om Knagelbjerghus

Det tidligere skovløberhus ’Knagelbjerghus’ er udgangspunktet for Bikubenfondens natursociale aktiviteter i Svanninge Bjerge. Knagelbjerghus kan rumme op til 30 personer, men vi anbefaler, at der ikke deltager mere end 20 personer på opholdene.

Kontakt

Biolog og naturformidler Projektleder - 'Natur til et godt liv' Naturformidler - Svanninge Bjerge Tessa Buchwald Tlf. 20 78 75 88

Kontakt

Skovfoged og naturformidler Susanne Frederiksen Tlf. 25 56 03 29