Cookieregler

Musvit

Musvit Parus major (YS)

Forekomst: Meget almindelig ynglestandfugl, som kan ses i alle naturtyperne i Svanninge Bjerge året rundt.

Hvordan kendes arten: Musvitten er vores største mejse og kendes let på sin gule underside med sort midterstribe. Hannen har en kraftigere, gul underside med en bredere, sort midterstribe end hunnen. Man opdager ofte musvitten, når den alene eller i blandede mejseflokke aktivt søger føde i vegetationen, eller når man bliver opmærksom på syngende hanner, som allerede kan starte med at synge sidst i januar.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.