Cookieregler

Misteldrossel

Misteldrossel Turdus viscivorus (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (marts-oktober). Misteldrosselen ynglende med to par i Stensgård Skov i 2013.

Hvordan kendes og ses arten: Misteldroslen er vores største drossel, og kendes bedste fra sangdrossel på størrelsen, de store, sorte pletter på den hvide underside og hvide halehjørner. Den har en langsom og let bølgende flugt, hvor dens hvide vingeundersider kan ses. Misteldrosselen er sky og tilbageholdende, og man ser således ikke meget til den på ynglepladsen. Tidligt på foråret kan man dog være heldig at høre dens sang, som minder om solsortens, men er mere monoton og ikke har solsortens kvidren mellem stroferne.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.