Cookieregler

Lille fluesnapper

Lille fluesnapper Ficedula parva (R)

Forekomst i 2013: En syngende gammel han holdt til i en ældre pyntegrøntbevoksning i Knagelbjerg Skov fra den 20. maj til den 5. juni.

Hvordan kendes arten: Lille fluesnapper kendes bedst på sine haletegninger med tydelige, hvide felter på kanterne. Oversiden er ensfarvet gråbrun, og den lyse øjenring er ofte meget tydelig. Gamle hanner har orange strube og gråt hoved. Den er, som de andre fluesnappere, urolig og rastløs, og bevæger sig konstant fra sted til sted.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.