Cookieregler

Korttået træløber

Korttået træløber Certhia brachydactyla (YS)

Forekomst: Fåtallig ynglestandfugl. Yngler i skove og parker og foretrækker ældre, åben løvskov med gamle træer. Er mere en løvskovsfugl end almindelige træløber. Der blev i 2013 registreret syngende korttået træløber fire steder i området, blandt andet i ellemosen ved Høbbet og i egeskoven ved Owaihi i Knagelbjerg Skov.

Hvordan kendes og ses arten: Korttået træløber har mere grålig underside end træløberen, hvilket kan give en kontrast til hvidere strube, og så har den lidt længere næb og svagere hvidt øjenbryn. De to træløberarter kendes bedst på deres sang. Korttået træløbers er noget kraftigere, skarpere i klangen og kortere (ca. 1-1,5 sekunder) end den almindelige træløbers sang, og mangler dennes fine, høje toner. Den kan gengives som “sit-sit-sittere-uitt”, men den kan let overhøres i et kor af fuglestemmer, da sangen er så kort. Korttået træløberen benytter samme karakteristisk fødesøgningsadfærd som den almindelige træløber.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.