Cookieregler

Kærsanger

Kærsanger Acrocephalus palustris (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl (med. maj-september). Kærsangeren holder til i kraftig urtevegetation i fugtige områder, gerne nær søer og moser. I 2013 ynglede sandsynligvis et par ved Høbbet, hvor en syngende fugl blev hørt i en passende ynglebiotop for arten.

Hvordan kendes arten: Kærsangeren er en typisk Acrocephalus-sanger med flad pande og langt, slankt næb, som giver den et spidst hoved. Kærsangeren er en brunlig sanger, som næsten er identisk med en rørsanger, som dog ikke blev registreret i Svanninge Bjerge i 2013. Kærsangeren kendes bedst på sin sang, som er meget melodisk og afvekslende med høje triller og et rigt repertoire af efterligninger af andre fuglestemmer. Sangen afbrydes hyppigt af det karakteristiske kald ‘tsæ-bi, tsæ-bi’. Udover at give sig til kende på stemmen, lever kærsangeren en meget skjult tilværelse. I starten af yngletiden kan den dog også ses synge frit fremme i toppen af en busk eller anden vegetation.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.