Cookieregler

Halemejse

Halemejse Aegithalos caudatus (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl, som yngler i løv og blandskov med rig undervegetation og gerne i fugtige skovpartier med indslag af døde træer.

Hvordan kendes arten: Halemejsen kendes let på sin lille størrelse, den runde kropsform og den meget lange hale. I Danmark findes både en sydlig variant med sort bånd over øjet (afbildet) og en nordlig med helt hvidt hoved. Udenfor yngletiden optræder halemejsen ofte i flok, og her kan man se individerne bevæge sig ustandselig rundt i træerne. Når de flyver fra træ til træ, sker det typisk én efter én under livlig kalden. I yngletiden lever halemejsen mere skjult.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.