Cookieregler

Gråstrubet

Gråstrubet lappedykker Podiceps grisegena (YT)

Forekomst: Fåtallig yngletrækfugl udenfor undersøgelsesområdet (ult. februar-oktober). Et ynglepar i Pas-på-sø ved Høbbet, men ingen forekomster inden for undersøgelsesområdet.

Hvordan kendes og ses arten: Gråstrubet lappedykker kendes let på sin fjerdragt med grå strube i tydelig kontrast til den sorte hætte og den rødbrune hals. Arten ses typisk på den åbne vandflade eller i kanten af vegetationen og er således let at observere.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.
 
Hvis der ikke står noget om kønsforskelle skyldes det, at de to køn er mere eller mindre identiske, og normalt ikke kan skelnes i felten.