Cookieregler

Fuglekonge

Fuglekonge Regulus regulus (YS)

Forekomst: Meget almindelig ynglestandfugl. Fuglekongen yngler primært i nåleskov, men holder også til i
blandskov med indslag af nåletræer.

Hvordan kendes arten: Fuglekongen er Danmarks mindste fugl og kendes let på sin lille størrelse, den grønne overside og det lille, spinkle næb. Hannen har orange fjer i den ellers gule isse, mens hunnen har helt gul isse. Hannens orange issefjer kan dog være svære at se i felten. Udenfor yngletiden bevæger fuglekongerne sig ofte rundt i flok, gerne sammen med mejseflokke, mens de holder kontakt med hinanden ved hjælp af deres spinkle, fine kald, som i tonehøjde ligger nær den menneskelige høregrænse. Under fødesøgningen bevæger fuglekongen sig meget aktivt rundt, gerne i de yderste grene, og indimellem med hovedet nedad eller i svirreflugt på jagt efter insekter. Udenfor yngletiden er fuglekongen således let at få at se, mens man ser mindre til den i yngletiden, hvor
den ofte opholder sig i de øvre dele af nåletræerne.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.