Cookieregler

Færdsel i skoven

Som gæst i Svanninge Bjerge færdes du efter adgangsreglerne for privat skov. Det vil sige, at du må gå på veje og større stier samt opmærkede vandreruter. Du må cykle på veje og grusbelagte stier, medmindre de er opmærket til anden færdsel f.eks. riderute eller vandrerute.

Du må færdes fra klokken 06.00 til solnedgang. Medbringer du hund, skal den føres i snor.

I Svanninge Bjerge færdes mange forskellige skovgæster – gående, løbere, ryttere osv. Vis hensyn til hinanden – I er en del af hinandens oplevelse. Du kan også støde på skovens folk i arbejde. Hold afstand til skovningsarbejde af hensyn til sikkerheden, men ellers er du velkommen til at spørge eller få en snak, hvis du har lyst.

Kvæget i skoven er fredeligt – men hold respektfuld afstand og gå ikke ind mellem dyrene. Læs mere om færdsel i skoven her.

Da skoven er stor, er det en god idé at medbringe kort for at finde vej. Du kan printe kort over ruterne i Svanninge Bjerge her.

Rigtig god fornøjelse!