Cookieregler

Dompap

Dompap Pyrrhula pyrrhula (YS)

Forekomst: Almindelig ynglestandfugl. Dompap kan yngle i både nåle- og løvskov, men foretrækker frodig blandskov, gerne nær fugtige områder.

Hvordan kendes arten: Dompappen er en stor finke, med stort hoved og kraftigt, sort, kort næb. Begge køn har markant, sort kalot. Hannen har kraftig rød underside, mens hunnens er gråbrun. I flugten ses den artstypiske hvide overgump. Man ser mest til dompap i vinterhalvåret, hvor de flyver rundt i småflokke på jagt efter føde. I yngletiden er den derimod mere diskret.

Forklaring på forkortelsen:
(Y): Ynglefugl i Svanninge Bjerge.
(S): Standfugle kan ses året rundt.
(T): Trækfugle forlader området om vinteren.
(R): Rastefugle benytter området til rast og fouragering. De yngler ikke i Svanninge bjerge.
(OF): Overflyvende fugle benytter ikke Svanninge Bjerge til rast eller fouragering.