Cookieregler

Aktiviteter i Svanninge Bjerge

Naturområdet Svanninge Bjerge er et smukt og kuperet landskab formet under sidste istid. Området rummer en spændende natur- og kulturhistorie, og i kombination med et varieret dyre- og planteliv indbyder det til mange forskellige aktiviteter. Alle er velkomne!

Svanninge Bjerges kuperede jordbund med talrige bakker og våde lavninger og det omskiftelige vejr har givet flora og fauna helt særlige betingelser.

Området gennemskæres af et gammelt stendige, der i århundreder har markeret skellet mellem to sogne og grænsen mellem Stensgård Skov og Knagelbjerg Skov. Disse to skove er nu samlet i naturområdet Svanninge Bjerge, der er et spændende udgangspunkt for at studere Danmarks natur- og kulturhistorie.

Svanninge Bjerge til fods

Et vidtforgrenet stisystem med ruter af varierede længder gør det nemt at opleve Svanninge Bjerge på egen hånd. Der er talrige informationstavler og vejledende skilte undervejs, men medbring et kort over området for at bevare overblikket.

Der er seks temaruter, som leder forbi udvalgte steder som fx skovens smukkeste passager, de højeste bakketoppe eller lærerige ture igennem skovens kultur-, landskabs- eller vegetationshistorie. Læs meget mere om de forskellige ruter og download tilhørende kort under ‘Find vej’.

Svanninge Bjerge på hesteryg

Ryttere kan komme rundt i hele området på hesteryg og opleve natur og dyreliv på tæt hold. En lang riderute, der er tydeligt afmærket med piktogrammer, er anlagt i Svanninge Bjerge. Flere steder er stien relativt kuperet, så det er derfor vigtigt, at både hest og rytter er terrængående.

Rideruten er anlagt med hensyn til hest og rytter, så der er specialpassager for at undgå offentlige veje, og ruten går fri af kvægriste og kvæghegn. Rideruten indgår i Riderute Sydfyns 75 km lange sammenhængende riderute. Læs mere om rideruten og download et kort under ‘Find vej’.

Ridning i Svanninge Bjerge er kun tilladt på den afmærkede ridesti og med gyldigt ridekort, som skal medbringes og fremvises på opfordring. Ridekort kan købes på www.RideruteSydfyn.dk

Den personlige naturformidling

Formidling er et vigtigt element i Svanninge Bjerge. Områdets naturformidler tilbyder guidede ture til grupper eller institutioner, som ønsker at lære om området. Det spændende og varierede område giver mulighed for en vifte af forskellige ture og temaer.

Svanninge Bjerge og Svanninge Bakker

Bikubenfonden har i samarbejde med Naturstyrelsen udarbejdet en vandretursfolder over Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge, som kan downloades fra Naturstyrelsens hjemmeside.

Svanninge Bakker, som er statsskov, grænser op til Svanninge Bjerge mod vest.

Svanninge Bakker og Svanninge Bjerge er naturområder i forandring. Storslåede naturprojekter ændrer skovområder til de fineste overdrev, kær og moser, og resultaterne er ikke til at tage fejl af: Området omkring Svanninge har et utroligt rigt dyre- og planteliv, et kuperet landskab og en varieret natur.

Naturstyrelsen, 2012.