Cookieregler

Ellemosen

Ellemosen er Svanninge Bjerges eneste rigkær og er omfattet af både EU-habitatområder og Fuglebeskyttelsesområder. Rigkær forekommer i moser og enge med en konstant vandmættet jordbund, hvor grundvandet er forholdsvist kalkrigt. Det kalkholdige grundvand er en af forudsætningerne for dannelsen af den artsrige og specielle rigkærsvegetation, hvor der bl.a. findes mange forskellige arter af star og mosser. I Ellemosen findes fx forskellige skebladmosser. Vandstanden i Ellemosen er blevet hævet, og en del træer er fjernet for at sikre mod tilgroning.

Et interessant fotopunkt

Den langsomme vandstandsstigning og udviklingen af vådområdet og de tilhørende plantesamfund er en udvikling, som tager tid. For at fortælle historien effektivt er det nødvendigt at følge området over en længere periode.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.