Cookieregler

Rislebækken

Rislebækken udgør Svanninge Bjerges naturlige grænse mod nord, hvor den støder op til Sollerup Skov. Det er et urørt vandløb, der med sit smukke løb slynger sig igennem den kuperede bøgeskov, og bækkens natur og omgivelser gør den til et klassisk levested for isfuglen. Langs med Rislebækken løber et gammelt sognedige, der tidligere markerede grænsen imellem Brahetrolleborg sogn og Vester Hæsinge sogn. Diget krydser bækken flere steder, da begge sogne skulle have adgang til vanding i bækken.

Et interessant fotopunkt

Forandringer i de nære omgivelser og ændringer i vandstanden er interessante at dokumentere gennem de forskellige årstider. Det er smukt at se bækkens vand strømme igennem digets sammensunkne sten.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.