Cookieregler

Høbbet set fra landevej nr. 8

På grænsen til Høbbet er der foretaget et markant indgreb, hvor træer og krat er fjernet. Der er samtidig skabt et vådområde med lysåbne arealer, der afgræsses af kvæg. Dermed fjernes en naturtype, og to nye etableres. Fra landevejen kunne man førhen ikke se andet end krat langs vejen. Nu bliver der en smuk udsigt over det bakkede godslandskab med åbne marker omsluttet af levende hegn. Forbipasserende kan samtidig følge den radikale naturudvikling, der udspiller sig lige ved siden af vejen.

Et interessant fotopunkt

Det er interessant at se den drastiske ændring i før-og-nu-billedet og samtidig følge udviklingen fra skov og krat til et vådområde med omkringliggende lysåbne arealer.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.