Cookieregler

Troldekær

Den næringsrige skovsø Troldekær er endnu et af Svanninge Bjerges vådområder, der har været truet af tilgroning. Troldekær ligger på bunden af et dødishul, som blev skabt under slutningen af sidste istid. Et dødishul skabes, når en stor isblok bliver afskåret fra en gletsjer og derefter overdækkes med sediment. I takt med at isblokken over lang tid smelter væk, dannes et karakteristisk hul i landskabet med stejle sider. Den gennemførte naturudvikling ved Troldekær, hvor træerne er tyndet ud og trukket tilbage fra brinken, synliggør dødishullets karakteristiske skålform.

Et interessant fotopunkt

Der er meget lavvandet i kæret, og den naturlige succession gør, at det hurtigt gror til. Tilgroningen af et dødishul dokumenteres.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.