Cookieregler

Sorte Hul

Udsigten mod Arreskov Sø afspejler, hvordan Svanninge Bjerge naturligt flyder sammen med Sollerup Enge. Arreskov Sø er Fyns største sø og dækker et areal på mere end 300 ha. Området omkring søen rummer masser af liv, bl.a. ynglende havørne. Udsigten er et fint eksempel på, at naturen ikke standser ved ejerskellet. Det betyder også, at det store naturudviklingsarbejde, der udføres i Svanninge Bjerge, kan sprede sig og få en positiv effekt i omkringliggende egne. Udsigten mod Arreskov Sø udgør det nordligste fotopunkt.

Et interessant fotopunkt

Udsigten mod Arreskov Sø udgør et klassisk landskabsmotiv. Det er forandringer i landskabet, de forskelligartede lys - og vejrfænomener, samt årstidernes skiften der er i fokus.

Klik på billedet til højre for at se stort format.

Klik her for at se alle billeder.